Nawiązanie współpracy CKZiU z Wydziałem Nauk Społecznych

Mamy przyjemność poinformować, że w poniedziałek, 14.11.2022 r. Wydział Nauk Społecznych w Giżycku na czele z Panią prorektor ds. komunikacji – mgr Gabrielą Babulą oraz Panem dziekanem – mgr inż. Markiem Wróblewskim zawarł porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, reprezentowanym przez Panią dyrektor – mgr Beatę Bobieni.
Strony porozumienia podjęły współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej, obejmującą studentów i uczniów obu instytucji.
Ważnym punktem porozumienia jest budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno– wychowawczych w regionie poprzez wspólną organizację kongresów, konferencji, sympozjów, prelekcji i spotkań środowiskowych.
Cieszymy się z kolejnej podjętej współpracy!

 

Źródło: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku