Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

14 czerwca br. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku, reprezentowany przez Dyrektora mgr. Jerzego Janowskiego zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku reprezentowanym przez Dziekana mgr. inż. Marka Wróblewskiego. Strony porozumienia podjęły współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej, obejmującą studentów i uczniów. Istotnym punktem porozumienia jest również budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno–wychowawczych w regionie poprzez wspólną organizację kongresów, konferencji, sympozjów, prelekcji i spotkań środowiskowych.

 

Źródło informacji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku