Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku będzie współpracował z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Porozumienie w tej sprawie podpisał Pan Dyrektor Jarosław Kulhawik i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku Pan Marek Wróblewski.
Przedmiotem współpracy będzie działalność edukacyjna, wychowawczo-opiekuńcza oraz promocyjna. Uczniowie ZSKŚiA będą mieli możliwość uczestnictwa w konferencjach i sesjach naukowych, otwartych wykładach, programach prac dydaktycznych oraz badawczo-wdrożeniowych. Z pewnością przełoży się to na wzrost kompetencji zawodowych, a być może ktoś rozwinie swoje pasje bądź odkryje nowe.

Źródło: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku