Nawiązujemy kontakty z nowymi partnerami na Litwie

Wicestarosta Mateusz Sieroński z wizytą w Wilnie i spotkanie z Panią Wicemer Editą Tamošiūnaitė. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku we współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego realizuje projekt „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia ” w ramach programu Erasmus +.