Nie dla czadu. Bezbarwny, bezwonny, śmiertelny.

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do całkowitego spalania. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Czad jest gazem bardzo niebezpiecznym ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną. Dochodzi do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon.

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.

Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa:
– nie zasłaniajcie kratek wentylacyjnych,
– sprawdźcie wentylację zwłaszcza tam, gdzie są piecyki gazowe,
– sprawdźcie szczelność przewodów kominowych.

Więcej informacji: https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki/nie-dla-czadu/

informacja: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

czad - ikonografikagrafika czad