Nie zamykaj oczu na przemoc wobec dzieci !

Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. Przeprowadzone na zlecenie RPD, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%).

Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czując się „uprawnionymi” do tego. Powodem braku działania u prawie jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach.

Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia zauważonej przemocy jakiejkolwiek instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka chce zmienić tę statystykę! Chce pokazać, że należy i warto reagować, gdy krzywdzone są dzieci! Chce by była to nie tylko jednorazowa kampania, ale cały ruch społeczny, który poruszy nasze głowy i serca, skłoni nas do otworzenia oczu na przemoc, która dzieje się obok nas, może za ścianą, na sąsiedniej ławce w parku, na ulicy, WSZĘDZIE.

Przemoc to nie tylko bicie, znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci. To również zaniedbywanie, karmienie na siłę lub głodzenie, przemoc psychiczna i emocjonalna. Warto byśmy otworzyli oczy i reagowali na każdy jej przejaw.

Jednym z filarów kampanii są „skrypty reakcji”, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których – jak wykazują badania – nie wiedzą jak się zachować. To proste, łatwe do zapamiętania – w 3 krokach pokazują jak radzić sobie w sytuacjach, w których do tej pory paraliżował nas strach lub niemoc.

Przyłącz się do akcji już dziś – REAGUJ! MASZ PRAWO!

Oto trzy filary efektywnego zachowania.

1. POWIEDZ, ŻE KOCHASZ!
Pokazuj dziecku jak bardzo je kochasz – okazuj to zarówno słowem, jak i gestami. Przytulane i całowane nabierze pewności siebie, poczucia własnej wartości i będzie mu łatwiej iść przez życie. Pokazuj, że kochasz bezwarunkowo, nawet jak jest niegrzeczne! Co nie znaczy, że pozwalasz mu na wszystko – precyzyjnie nazywaj zachowania, które są niewłaściwe. Pamiętaj: złe jest zachowanie, a nie dziecko (zamiast „Ale jesteś niegrzeczny!” powiedz: „To nie jest dobre zachowanie! Przecież Ty jesteś grzeczny chłopak, wiesz że tak nie można robić”).

2. POKAŻ GRANICE!
Wyznaczanie jasnych zasad i granic pomaga dziecku zrozumieć czego od niego oczekujesz. Bądź konsekwentny w ich egzekwowaniu. Ustalając granice dokładnie określ gdzie i kiedy obowiązują oraz jakie są konsekwencje ich przekroczenia. Naturalnie dzieci będą testowały na jak wiele mogą sobie pozwolić, pamiętaj jednak, że jest to część procesu uczenia się, a nie świadomego „robienia na złość”. Uwaga: Granice muszą być realne i dostosowane do wieku dziecka, wtedy dają mu poczucie bezpieczeństwa.

3. SŁUCHAJ I TŁUMACZ.
Rozmowa jest dużo skuteczniejsza niż rękoczyny. Rozmowa jest podstawą, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć co czuje Twoje dziecko i zrozumieć jego zachowanie. Pamiętaj, że dla dziecka świat dorosłych wydaje się często niezrozumiały, a ich decyzje niesprawiedliwe. Ważne: rozmawiając patrz dziecku w oczy, co oznacza, że czasem będziesz musiał przykucnąć do jego poziomu.

Nagradzaj starania i zachęcaj dziecko do podejmowania wysiłków – ono bardzo pragnie Twojej akceptacji, zrozumienia, miłości oraz jasnych reguł i przewidywalnego świata.

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

ZGŁOŚ NATYCHMIAST

Telefon alarmowy 112

Policja 997

Połączenie jest bezpłatne, niezależnie od długości jego trwania.

Jeśli boisz się o swoje bezpieczeństwo, lub obawiasz się konsekwencji ze strony agresora, możesz to zrobić anonimowo!

Co należy zrobić krok po kroku:

  • po wybraniu numeru czekaj cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładaj słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte,
  • krótko opisz zdarzenie lub sytuację, której byłeś świadkiem w celu wezwania przez operatora właściwej służby, podaj swoje imię i nazwisko (pamiętaj, że możesz to też zrobić anonimowo, wtedy powiedz, że nie chcesz podawać swoich danych i masz do tego prawo),
  • wskaż miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskaż najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
  • udziel dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
  • wykonaj polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
  • nie rozłączaj się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
  • postaraj się nie korzystać z telefonu, z którego dzwoniłeś, przez jakiś czas po zdarzeniu – ktoś może się jeszcze chcieć z Tobą skontaktować, by zweryfikować lub uzupełnić uzyskane informacje.

Więcej informacji na stronie www.112.gov.pl

GDY PODEJRZEWASZ, ŻE DZIECKO MOŻE BYĆ OFIARĄ PRZEMOCY LUB ZANIEDBANIA

Zgłoś to do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie. Ich listę znajdziesz tu: www.ops.pl/ksiazka/ops/opsmapa.html
Zgłoś to do najbliższej szkoły lub przedszkola, do dyrektora lub pedagoga szkolnego.

Możesz się też zwrócić do jednej organizacji pozarządowych pomagającym dzieciom, jest ich wiele, np.:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
tel: 801 12 00 12, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl

MOŻESZ ZAWSZE ZGŁOSIĆ SPRAWĘ RZECZNIKOWI PRAW DZIECKA, KTÓRY PODEJMIE DZIAŁANIA KONTROLNE

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-045 Warszawa
tel. (22) 583 66 00
www.brpd.gov.pl
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.jakreagowac.pl