Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2022 roku.

Oferty należy przesyłać do dnia 26 października 2021 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.
Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE [pobierz]

Odpowiedź na pytanie z dnia 19.10.2021 r. [pobierz]