Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2017 roku. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; sekretariat pokój Nr 1. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE   [pobierz]