Nieodpłatna pomoc prawna – wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej, pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie giżyckim w 2021 roku

tabela - wyniki nieodpłatna pomoc prawna