Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla NGO i KGW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Oferta skierowana jest w szczególności do młodych organizacji:
– mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
– oraz nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont.

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 (styczeń 2022 r.) oraz Sprawozdania Finansowego za 2021 rok (marzec 2022 r.).

W ramach nieodpłatnego doradztwa, z organizacją pozarządową podpisane zostanie Porozumienie na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych na okres 12 miesięcy.

Podmioty podpisujące Porozumienie, otrzymają bezpłatnie publikację „RewizorGT  – Ewidencja księgowa bez tajemnic” autorstwa Marka Ptaka.

Aby skorzystać z doradztwa księgowego, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem:
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo/

KONTAKT: tel. +48 513 568 011; e-mail: doradca@mazurylgr.pl

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach projektu „Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAIISNG”, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.