Niepraktykujący obywatel? – seminarium o edukacji obywatelskiej

s4_niepraktykujacy_obywatel_-_seminarium_o_edukacji_obywatelskiej_650Stowarzyszenie ESWIP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na seminarium z cyklu: społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim pt. „Niepraktykujący obywatel i edukacja obywatelska”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Narzekamy na bierność mieszkańców, na słabą frekwencję w wyborach, niską aktywność członków naszych organizacji, słaby wolontariat, niezrozumienie czym są organizacje, marny etos działalności obywatelskiej.

Z badania stanu sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim wynika, że znaczna część z nas wie jak powinien się zachowywać obywatel, ale…: (…) zjawisko można metaforycznie określić mianem niepraktykującego obywatela (analogicznie do potocznego określenia tzw. niepraktykujący katolik), co oznacza, że duża część mieszkańców Warmii i Mazur wie, że należy wziąć udział w wyborach, ale nie bierze; wie, że należy angażować się w działania obywatelskie, ale tego nie czyni… (Raport, str. 23, Pozarządowiec nr 1/2017).

Z kolei Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce wypracowana przez polski sektor pozarządowy stwierdza: Dla budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego potrzebna jest znacząca zmiana postaw i zachowań obywateli i obywatelek, poczynając od zmiany nastawienia do dobra wspólnego, obywatelskiego zaangażowania, pracy społecznej, filantropii. Bez świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli sektor obywatelski będzie zbyt słaby, by odgrywać znaczącą rolę. Niezbędna jest skuteczna edukacja obywatelska, prowadzona zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i publiczny system oświaty.
Jak ta edukacja wygląda w teorii i praktyce będziemy dyskutowali podczas seminarium, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11.00-14.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 kwietnia br. pod adres mailowy sekretariatu Rady: ropwwm@gmail.com

ZAPROSZENIE [pobierz]

PROGRAM SEMINARIUM [pobierz]

fragment Raportu dot. edukacji obywatelskiej [pobierz]

Zapraszamy zainteresowane osoby.

Seminarium dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Arkadiusz Jachimowicz
Przewodniczący Rady
Prezes ESWIP