Nietypowe spotkanie młodzieży z przedstawicielami zawodów

Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Giżycku w ramach realizacji działania „WIEDZA-ZAWÓD-WYBÓR” zorganizowali trzecie, ale tym razem nietypowe spotkanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z przedstawicielami zawodów, które nie funkcjonują na lokalnym rynku pracy.

Uczniowie odwiedzili mury Akademii Morskiej w Gdyni. Dowiedzieli się że zawód nawigator, logistyk, specjalista transportu morskiego i lądowego, to zawody po których 70% absolwentów znajduje zatrudnienie. Młodzież miała okazję doświadczyć warunków pracy nawigatora sterując statkami w symulatorze nawigacyjnym. Będąc na mostku kapitańskim, każdy miał możliwość sterowania statkiem w różnych warunkach pogodowych. Uczniowie dowiedzieli się również jakie należy mieć zainteresowania oraz z których przedmiotów należy się uczyć, aby zdobyć tytuł inżyniera nawigatora. Matematyka, która rozwija myślenie przydaje się na astronawigacji. Profesor tego przedmiotu zauważył, że komputery są zawodne i zawsze należy kierować się logiką i myśleniem.  W planetarium zaprezentował  niezawodne sposoby  obliczenia kursów i położenia statków.

Zawody prezentowane na Akademii Morskiej wpisują się również w inne branże zawodowe. Wiele osób z wyżej wymienionymi kwalifikacjami pracuje w Morskiej Straży Granicznej, która czuwa nad bezpieczeństwem granicy morskiej. Młodzież odwiedziła Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej. Pokaz jednostek pływających, które są na wyposażeniu straży oraz rozmowa z zastępcą komendanta przybliżyły uczniom specyfikę  zadań funkcjonariuszy pracujących na wodach Bałtyku. W tym samym Dywizjonie pełnią służbę funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo na terenie lotniska. W pracy tej doskonale odnajdą się osoby z zainteresowaniami technicznymi, chemicznymi oraz humaniści i ekonomiści. Można pracować w zespole pirotechników, przy kontroli paszportowej. Oprócz ludzi w straży granicznej pracują również zwierzęta. Na 12 lat zatrudniają psa do wykrywania narkotyków lub materiałów wybuchowych którym opiekuje się przeszkolony funkcjonariusz.

Młodzież bardzo pozytywnie wypowiedziała się o wycieczce zawodoznawczej. Uczniowie stwierdzili, iż czytanie opisów zawodów tworzy wyobrażenie o zawodzie. Bycie w prawdziwym środowisku zawodowym pozwala poczuć i doświadczyć siebie na danym stanowisku pracy. Umożliwia, to młodzieży dokonywania bardziej trafnych i przemyślanych wyborów zawodowych.

Wycieczka zawodoznawcza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Giżycku, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Dyrektorom Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz panu Marianowi Romejko z firmy MIG.

 

Organizatorzy:
Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ewa Ksepka  
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – Alina Ożańska