NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W GIŻYCKU

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
 
Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia te nie dotyczą konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy doraźnej w związku z nagłym zagrożeniem życia lub zdrowia (w tej sytuacji należy kontaktować się z numerem alarmowym 112).
Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna świadczona jest codziennie, po godzinach pracy lekarza rodzinnego, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

 
W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:
  • Pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan
Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia). W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Gdzie jest realizowana w Giżycku nocna i świąteczna pomoc zdrowotna?

* „Szpital Giżycki” Sp. z o.o., rozpoczął udzielanie świadczeń w dniu 1 kwietnia od godz. 18.00 w Giżycku na ul. Warszawskiej 41 – w budynku, w którym znajduje się POZ i poradnie specjalistyczne (od strony ul. Kościuszki).
Tel. 87 429 66 33, 87 429 66 34.

Przypominamy, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112, zaś w pozostałych przypadkach skorzystać z usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.