Nowe boisko, siłownia i skocznia w Zespole Szkół Zawodowych

Dzięki realizowanemu przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych projektowi „Sport dla wszystkich” Zespół Szkół Zawodowych wzbogacił się o nową infrastrukturę sportową. W ubiegłym tygodniu odebrany został od wykonawcy kompleks boisk z siłownią i skocznią w dał. W ramach projektu postawione zostały także ławeczki, stojaki na rowery, zagospodarowane tereny zielone (posiano trawę), ciągi komunikacyjne z wjazdem na teren szkoły i boiska dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

Projekt realizowany w ramach programu transgranicznego Litwa – Polska.

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

nowy kompleks sportowy w Zespole Szkół Zawodowych w Giżyckunowy kompleks sportowy w Zespole Szkół Zawodowych w Giżyckunowy kompleks sportowy w Zespole Szkół Zawodowych w Giżyckunowy kompleks sportowy w Zespole Szkół Zawodowych w Giżyckunowy kompleks sportowy w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku