Nowe kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w MCK Giżycko

WAMA_FOT.23 marca br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Giżycku zakończył się kolejny etap wsparcia uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 10 osób odbywających kurs zawodowy „Fakturzysta-Sprzedawca-Magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programu magazynowego oraz wózków jezdniowych” zdało egzamin końcowy i otrzymało stosowne zaświadczenia na drukach MEN oraz zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi. Szeroki program trwającego 190 godzin kursu przygotował uczestników do wykonywania zadań w aż trzech zawodach, dzięki czemu znaczenie zwiększyła się ich konkurencyjność na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie m.in.: towaroznawstwa, technik obsługi klienta, przepisów BHP, minimum sanitarnego, dokumentowania sprzedaży i zakupu, prowadzenia rozrachunków, gospodarki magazynowej, budowy i obsługi kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych, dają młodym ludziom solidne podstawy do podjęcia pracy zgodnej ze zdobytymi kwalifikacjami. Aktywne wejście uczestników projektu na rynek pracy zostanie w najbliższym czasie poprzedzone kolejnymi formami wsparcia: indywidualnym pośrednictwem pracy, warsztatami z zakresu kreowania wizerunku, metamorfozą pod okiem stylisty, a także 3-miesięcznym stażem zawodowym, podczas którego młodzież utrwali nowe umiejętności w praktyce.

WAMA_FOT.1WAMA_FOT.2WAMA_FOT.3WAMA_FOT.4

logo - projekt MCK

Auto tekstu: Marta Buczyńska, doradca zawodowy MCK Giżycko

Autor zdjęć: Marta Buczyńska, doradca zawodowy MCK Giżycko
                     Paulina Barczak, pośrednik pracy MCK Giżycko

Fot.1,2,3,4 Program kursu podzielony był na trzy moduły i realizowany był w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych pod okiem wykwalifikowanych trenerów i instruktorów