Nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Więcej informacji https://bit.ly/3fhPn7R

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronach:
– Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie https://bit.ly/396VCdS
– Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej https://bit.ly/3lYR3pt
– Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych https://bit.ly/3kVcOFh
– Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 https://bit.ly/35RTqow

Wnioski w tych czterech naborach przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

informacja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

nabory prow