AKTUALIZACJA – ogłoszenia konkursowe RPO Warmia i Mazury 2014-2020

unia-europejska-flagaNa stronie internetowej serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 pokazały się nowe ogłoszenia konkursowe. Dotyczą one rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego, wyboru operatorów na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Działanie 2.4.1. – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 29 kwietnia 2016 r.

Szczegóły TUTAJ

Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 7 marca 2016 r.

Szczegóły TUTAJ

KONKURS ANULOWANY

Przyczyną anulowania jest wstrzymanie procedury związanej z uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Jest to elektroniczny rejestr zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Funkcjonowanie RUR jest warunkiem koniecznym do dofinansowania kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (typ 1: wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym).

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 18 marca 2016 r.

Szczegóły TUTAJ

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 13 kwietnia 2016 r.

Szczegóły TUTAJ

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 30 marca 2016 r.

Szczegóły TUTAJ

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 13 kwietnia 2016 r.

Szczegóły TUTAJ

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Termin składania wniosków:

od 29 lutego do 30 marca 2016 r.

Szczegóły TUTAJ