* „Nowe wyzwania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020”

 

 

Organizator: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Termin: 07 kwiecień 2014 r. ; godz.: 9:00

Miejsce: Hotel St. Bruno w Giżycku

W programie m.in.:

  • Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – zmiany i ogólne założenia wybrane działania inwestycyjne z PROW 2014 – 2020
  • Działania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego w ramach nowego budżetu WPR na lata 2014 – 2020
  • Płatności bezpośrednie i środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem roku 2014
  • Wybrane działania inwestycyjne dla rolników z PROW 2014 – 2020
  • PROW 2014 – 2020 cd. Wybrane działania związane z rozwojem działalności gospodarczej i tworzeniem miejsc pracy dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich