Nowe zasady pracy w biurach LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

W związku z sytuacją epidemiologiczną zostały wprowadzone nowe zasady obsługi klientów w biurach LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Przede wszystkim ograniczony został kontakt osobisty z pracownikami biur.
1. Sprawy będą załatwiane w formie telefonicznej i elektronicznej, zgodnie z podanymi poniżej kontaktami.
2. W sytuacji konieczności bezpośredniej wizyty osobistej należy skontaktować się telefonicznie celem umówienia wizyty.
3. Wnioski w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 będą przyjmowane w siedzibie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu.
4. Bezpośrednia obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
– usta i nos pozostają zasłonięte
– w biurze może przebywać maksymalnie jeden klient

Bezpośrednie kontakty do pracowników:
Biuro w Węgorzewie:
Wioletta Banasiewicz – dyrektor@mazurylgr.pl , tel. 87 428 47 41
Dominika Brożewicz – biuro@mazurylgr.pl. Tel. 87 428 47 41
Biuro w Wilkasach:
Marta Gawejko – promocja@mazurylgr.pl, tel. 512 273 267