Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Agrobiznesu

Powiat Giżycki rozpoczął realizację projektu „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku”.

Cel ogólny projektu to stworzenie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku warunków edukacyjno-technicznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w wybranych zawodach na potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących na regionalnym rynku pracy.

W budynku szkoły zostanie utworzona jedna specjalistyczna pracownia do warsztatowego kształcenia w zawodach: technik agrobiznesu, technik reklamy, technik robót wykończeniowych w budownictwie. Tworzenie pracowni polega na wymianie starych mebli oraz wyposażeniu w nowoczesne środki dydaktyczne i narzędzia TIK.

Planuje się zakup komputerów, monitorów, drukarek, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego, plotera, kamery, aparatu fotograficznego oraz narzędzi TIK (oprogramowanie do grafiki wektorowej, obróbki zdjęć i filmów, projektowania wnętrz, opracowywania receptur paszowych).

Beneficjent projektu: Powiat Giżycki
Realizator projektu: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku