Nowy Formularz PEFS 2007 3.0

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przekazała Beneficjentom Programu do stosowania nowy Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0 wraz z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL, wersja z lipca 2012.

Więcej informacji dotyczących Formularza PEFS odnajdą Państwo na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakładce: „Biblioteka dokumentów” –> „Wytyczne i zasady” –> „Wytyczne i informacje dotyczące PEFS 2007”

Formularz PEFS w wersji 3.0 można pobrać tutaj

Instrukcja wypełniania PEFS – do pobrania tutaj