Nowy INTERREG Europa Środkowa

Program Interreg Europa Środkowa to szansa na projekty transgraniczne w zakresie transformacji energetycznej, ekologii, zielonej mobilności miejskiej i zielonego transportu, innowacji i inteligentnych specjalizacji i zarządzania współpracą.

Pierwszy nabór projektów rozpoczął się 15 listopada 2021 r. Pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%. Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych programu. Wnioski aplikacyjne można składać do 23 lutego 2022 r.

Szczegóły na polskiej stronie programu https://www.ewt.gov.pl/…/program-interreg-europa…/