Nowy patron 41 Giżyckiego Batalionu Lekkiej Piechoty

41. Batalion Lekkiej Piechoty z Giżycka wchodzący w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymał imię por. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin” – jednego z najdzielniejszych żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Batalion otrzymał imię patrona, nadana została mu tradycja oraz nazwa wyróżniająca. Jest to kolejny batalion warmińsko-mazurskich Terytorialsów mający swojego patrona, por. „Rekin” to bohater walk o niepodległość – oficer Armii Krajowej, zasłużony dla niepodległości Polski.

W wydarzeniu wzięli udział żołnierze, rodzina patrona, goście honorowi oraz mieszkańcy. W trakcie uroczystości przypomniany został życiorys porucznika Chmielowskiego i odczytana została decyzja o nadaniu jednostce jego imienia i pośmiertnym awansowaniu Kazimierza Chmielowskiego na wyższy stopień wojskowy. Tego dnia zaplanowano mnóstwo ciekawych wydarzeń m.in. prelekcje Michała Ostapiuka – historyka i pracownika Delegatury IPN w Olsztynie, Huberta Sikorskiego wraz z grupą rekonstrukcyjną z 147. Pułku Piechoty.

W uroczystościach wziął udział żołnierz Armii Krajowej kpt. Edward Purkiewicz ps. „Błyskawica”, członek organizacji „Sokół”, skazany w 1952 roku na 15 lat więzienia. Odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

– „Nadanie imienia patrona por Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin” naszemu batalionowi jest próbą zachowania go w pamięci, jako bohatera, który oddał życie za wolność ojczyzny”podsumował ppłk Robert Markiewicz, dowódca batalionu.

Każdy z patronów batalionów wchodzących w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT odwołuje się do tradycji Armii Krajowej i powojennych organizacji niepodległościowych. Mając jednak na uwadze terytorialny charakter formacji, kandydatów na patronów żołnierze szukają wśród bohaterów wywodzących się z pobliskich regionów. Por. Kazimierz Chmielowski ps. „Rekin” urodził się 23 sierpnia 1925 r. w Żabińcach w woj. tarnopolskim. Pochodził ze starego rodu szlacheckiego. Jego najsłynniejszym przodkiem był św. Adam Chmielowski, znany jako Brat Albert. Od 1943 r. walczył na Wileńszczyźnie, w oddziale partyzanckim kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca”, od wiosny 1945 roku bił komunistów na Białostocczyźnie, najpierw u mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, a następnie, w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pod komendą kpt. Romualda Rajsa „Burego”. 16 lutego brał udział w największej bitwie antykomunistycznego podziemia w rejonie Mazur w miejscowości Gajrowskie. W bitwie pod Orłowem dowodził patrolem, który powstrzymał atak oddziału LWP. Uniemożliwił w ten sposób otoczenie i zniszczenie stacjonujących w sąsiedniej wsi głównych sił 3. Brygady walczących z NKWD. W bitwie tej zginął między innymi jego kolega z Wileńszczyzny – por. Włodzimierz Jurasow „Wiarus”, który przeszkodził mu w popełnieniu samobójstwa we wrześniu 1945 r.

„Rekin” jako partyzancki dowódca zapisał wspaniały szlak bojowy, w walce wykazywał się wręcz fanatyczną odwagą i był wielokrotnie odznaczany. Latem 1946 r. zakończył działalność partyzancką i próbował żyć normalnie w rzeczywistości komunistycznego państwa”relacjonuje historyk IPN Michał Ostapiuk.

Oficer Armii Krajowej por. Kazimierz Chmielowski był sądzony w procesie pokazowym w dniach 19-27 września 1949 r. Obok niego na ławie oskarżonych zasiadł jego były dowódca Romuald Rajs ps. „Bury” – to jego zeznania doprowadziły UB na trop „Rekina”. Chmielowski został zamordowany w białostockim więzieniu strzałem w tył głowy 1 kwietnia 1950 roku. Miejsce pochówku pozostaje nieznane, jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Giżycku.

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez ppłk Tomasza Pietruczuka, zastępcę dowódcy 4. Warmińsko–Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyróżnień. Obchody zakończone zostały złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona następnie odbyła się defilada wojskowa.

Wszystko zaczęło się w maju 2018 r. …

Założeniem funkcjonowania 41. Giżyckiego Batalionu Lekkiej Piechoty jest wsparcie lokalnej społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków. Batalion stacjonuje od 5 lat. Obecnie służy w nim ok. 630 żołnierzy. Docelowo ma liczyć 700 żołnierzy. Od chwili formowania odbyło się 25 szkoleń wyrównawczych oraz 41 szkoleń podstawowych.

Dowódcy 41blp w Giżycku:
2018 – 2020 – ppłk Artur Tomaszewski
2020 – 2021 – ppłk Tomasz Pietruczuk
2021 – 2022 – ppłk Adam Książak
2022 – ppłk Robert Markiewicz

Nie zwlekaj i złóż dokumenty już dziś! Ostatni dzwonek! Wakacje za pasem – zgłoś się na „Wakacje z WOT”! W tym roku przewidziane są dwa terminy szkoleń w ramach programu „Wakacje z WOT”. Pierwszy to okres od 7 do 22 lipca, natomiast drugi termin to czas od 4 do 19 sierpnia. Chcesz wstąpić do WOT? Nic prostszego! Skontaktuj się z rekrutrem – https://rekruterzy.terytorialsiwp.mil.pl/ ! Wniosek o powołanie można złożyć bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

 

Źródło informacji: 41 Giżycki Batalion Lekkiej Piechoty