Nowy rok szkolny 2020/2021 – życzenia

1 wrzesień – początek nowego roku szkolnego. Szkoła, pierwszy dzwonek po wakacjach, powitania, uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.
Życzymy wszystkim, aby rozpoczynający się ten niezwykły rok szkolny, pomimo licznych trudności i wyzwań był źródłem pozytywnych przeżyć, sukcesów oraz twórczych pomysłów.