Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

We wtorek odbyło się spotkanie sprawozdawcze Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych II kadencji. Rada w składzie: Krystyna Arasimowicz, Monika Dziel Lewandowska, Ranata Jurgielewicz, Lech Chrostowski, Roman Stefaniak, w czasie swojej 4-letniej kadencji odbyła 15 spotkań. 

Głównym jej zadaniem było wydawanie opinii w sprawie podziału środków PFRON na zadania powiatu wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, opiniowanie wniosków do Programów realizowanych przez PFRON oraz dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych i zakupów sprzętu rehabilitacyjnego.

Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewicz złożył serdeczne podziękowania członkom rady za zaangażowanie w prace rady II kadencji i wręczył drobne upominki, powitał członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych III kadencji: panie Gabrielę Leciewicz, Monikę Dziel Lewandowską, Maritę Przedpełską – Winiarczyk, Kamilę Orzechowską oraz pana Romana Stefaniaka.

Członkowie rady bieżącej i poprzedniej kadencji rozmawiali o problemach osób niepełnosprawnych oraz o dotychczasowej pracy rady.