Nowy sprzęt do kształcenia zawodowego

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otrzymali kolejny sprzęt przeznaczony do profesjonalnego kształcenia zawodowego.

Doposażono pracownię samochodową, pracownię mechatroniki i pracownię języków obcych oraz uzupełniono wyposażenie pozostałych pracowni.
Nowe wyposażenie to stanowiska do badania silników samochodowych, pomp, automatyki przemysłowej (robot 6 osiowy, 3 stanowiska pneumatyki sterowane systemem PLC) oraz projektory, kserokopiarki, ploter, telewizory, mierniki, zasilacze laboratoryjne.
Dodatkowo pracownia komunikacji w języku obcym wzbogaciła się o system do nauczania pozwalający uczniom m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną.

Autor: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych