Nowy tomograf w giżyckim szpitalu

Lada dzień pacjenci giżyckiego szpitala będą mogli korzystać z badań na nowym tomografie komputerowym. Aktualnie trwa jego montaż. Jeżeli nie będzie żadnych problemów technicznych tomograf zostanie uruchomiony na przełomie czerwca i lipca.

Przetarg na dostawę sprzętu wygrała firma GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Wartość zakupionego sprzętu to 993.450,00 zł.