O Kwalifikacji Wojskowej 2024 w Powiecie Giżyckim

25 marca br. Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku ppłk Artur Tomaszewski spotkał się ze Starostą Giżyckim Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku Krzysztofem Paternogą w celu omówienia przebiegu Kwalifikacji Wojskowej 2024 w Powiecie Giżyckim.