O odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa w PPP OHP w Giżycku

14 marca br. odbyło się już po raz drugi w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku spotkanie nt. „Odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa”. W spotkaniu udział wzięła młodzież z klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Asp. Beata Górczyńska i asp. Tadeusz Dowgiałło z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku omówili zagrożenia czyhające na ludzi młodych, zapoznali młodzież z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich w myśl postępowania ustawy w sprawach nieletnich. Omówili także wybrane przepisy karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz takie pojęcia jak: demoralizacja, czyn karny, środki wychowawcze, miejsce publiczne, nieletni…

Było to już czwarte spotkanie zorganizowane przez Agnieszkę Zdanewicz, Pośrednika Pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku, z zakresu ścieżki wsparcia w ramach harmonogramu dotyczącego założeń i misji projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy’’.

Agnieszka Zdanewicz Pośrednik Pracy PPP OHP w Giżycku serdecznie dziękuje zaproszonym gościom z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku: Oficerowi Prasowemu asp. Beacie Górczyńskiej oraz dzielnicowemu asp. Tadeuszowi Dowgiałło – za  pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu  warsztatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP powstał przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy.

Autorką zdjęć jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy.