O pierwszej pomocy w Klubie Seniora

5 listopada br. odbyło się w giżyckim Klubie Seniora spotkanie zorganizowane przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowane do osób starszych” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Spotkanie poświęcone było głównie zagadnieniom związanym z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy zostali zapoznani z techniką wykonywania masażu serca i sztucznego oddychania. Podczas spotkania pielęgniarki wykonywały także pomiary ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi.

Było to już szóste z siedmiu zaplanowanych spotkań realizowanych na terenie powiatu giżyckiego przez stowarzyszenie w ramach realizacji w/w zadania. W spotkaniu wzięło udział 26 osób.