Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

O powiecie

Witamy w Powiecie Giżyckim

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo regionów Polski. Przyroda ukazuje tu bogactwo w pełnej krasie; czysta woda i powietrze zachęcają do spędzenia każdej wolnej chwili. Centrum krainy stanowi powiat giżycki z ponad 110 jeziorami, w tym najbardziej znanym kompleksem Jez. Mamry i Niegocin. Centrum szlaku wodnego znajduje się w Giżycku, stolicy powiatu, skąd utrzymywane są połączenia statkami pasażerskimi z Węgorzewem, Mikołajkami i Rucianem-Nidą.

Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa /Dz.U. nr 104, poz.656 ze zm./ z dniem 1 stycznia 1999 roku ustanowiono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa na gminy, powiaty i województwa.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r w sprawie utworzenia powiatów /Dz.U. nr 103, poz. 652/ powstało 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu, w tym między innymi Powiat Giżycki.
Powiat, jako lokalna wspólnota samorządowa rozpoczął wykonywanie określonych zadań przypisanych im ustawą samorządową i ustawami szczególnymi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, jako osoba prawna, przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych.
Z chwilą powstania Powiat Giżycki obejmował obszarowo 10 jednostek gminnych t.j. miasto Giżycko, miasta i gminy: Węgorzewo, Ryn, gminy: Miłki, Kruklanki, Giżycko, Wydminy, Pozezdrze, Budry, Banie Mazurskie i w takich granicach funkcjonował do 31 grudnia 2001 roku.
W wyniku intensywnych działań społeczności Węgorzewskiej i Gołdapskiej z dniem 1 stycznia 2002 roku zostały utworzone nowe powiaty: Węgorzewski i Gołdapski poprzez wydzielenie z dotychczasowego Powiatu Giżyckiego obszaru: miasta i gminy Węgorzewo, gmin: Budry, Banie Mazurskie i Pozezdrze.

Zapraszamy na nasz Biuletyn Informacji Publicznej, dostępny pod adresem:

bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/,

gdzie znaleźć można m. in. szczegóły załatwiania spraw i inne informacje dotyczące działalności Starostwa Powiatowego.

Z kolei pod adresem Centrum Promocji i Informacji Turystycznej:

www.gizycko.turystyka.pl/

znaleźć można ciekawe informacje dla turystów, takie jak przegląd dostępnych atrakcji, czy noclegów

                  HERB  POWIATU GIŻYCKIEGO

herb

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie