W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

O powiecie

Witamy w Powiecie Giżyckim

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo regionów Polski. Przyroda ukazuje tu bogactwo w pełnej krasie; czysta woda i powietrze zachęcają do spędzenia każdej wolnej chwili. Centrum krainy stanowi powiat giżycki z ponad 110 jeziorami, w tym najbardziej znanym kompleksem Jez. Mamry i Niegocin. Centrum szlaku wodnego znajduje się w Giżycku, stolicy powiatu, skąd utrzymywane są połączenia statkami pasażerskimi z Węgorzewem, Mikołajkami i Rucianem-Nidą.

Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa /Dz.U. nr 104, poz.656 ze zm./ z dniem 1 stycznia 1999 roku ustanowiono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa na gminy, powiaty i województwa.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r w sprawie utworzenia powiatów /Dz.U. nr 103, poz. 652/ powstało 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu, w tym między innymi Powiat Giżycki.
Powiat, jako lokalna wspólnota samorządowa rozpoczął wykonywanie określonych zadań przypisanych im ustawą samorządową i ustawami szczególnymi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, jako osoba prawna, przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych.
Z chwilą powstania Powiat Giżycki obejmował obszarowo 10 jednostek gminnych t.j. miasto Giżycko, miasta i gminy: Węgorzewo, Ryn, gminy: Miłki, Kruklanki, Giżycko, Wydminy, Pozezdrze, Budry, Banie Mazurskie i w takich granicach funkcjonował do 31 grudnia 2001 roku.
W wyniku intensywnych działań społeczności Węgorzewskiej i Gołdapskiej z dniem 1 stycznia 2002 roku zostały utworzone nowe powiaty: Węgorzewski i Gołdapski poprzez wydzielenie z dotychczasowego Powiatu Giżyckiego obszaru: miasta i gminy Węgorzewo, gmin: Budry, Banie Mazurskie i Pozezdrze.

Zapraszamy na nasz Biuletyn Informacji Publicznej, dostępny pod adresem:

bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/,

gdzie znaleźć można m. in. szczegóły załatwiania spraw i inne informacje dotyczące działalności Starostwa Powiatowego.

Z kolei pod adresem Centrum Promocji i Informacji Turystycznej:

www.gizycko.turystyka.pl/

znaleźć można ciekawe informacje dla turystów, takie jak przegląd dostępnych atrakcji, czy noclegów

                  HERB  POWIATU GIŻYCKIEGO

herb

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie