O promieniotwórczości oraz działalności naukowej Marii Skłodowskiej – Curie

20 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbył się szkolny konkurs „O promieniotwórczości oraz działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie”. Konkurs miał charakter drużynowy i przeznaczony był dla uczniów – członków drużyn związanych z realizacją projektu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań fizyką i chemią oraz propagowanie dokonań naukowych Marii Skłodowskiej–Curie.

Konkurs podzielony był na dwie części:

Część I – polegała na indywidualnym rozwiązaniu testu zawierającego pytania zamknięte dotyczące działalności naukowej Marii Skłodowskiej – Curie , fizyki jądra atomu i promieniotwórczości.

Część II – praca zespołowa, uczniowie korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych oraz nabytej wiedzy określali właściwości fizyczne i chemiczne radu i polonu.

W części pierwszej najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy 3 Technikum Architektury Krajobrazu – Marcin Bitowt.

Ranking rywalizacji drużynowej w części drugiej wygląda następująco:
1. KLASA 3 Technikum Architektury Krajobrazu – 78%
2. KLASA 2 Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji – 76%
3. KLASA 2 Technikum Agrobiznesu – 70%
4. KLASA 3 Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji – 64%
5. KLASA 2 Technikum Budowlane – 60%
6. KLASA 3 Technikum Agrobiznesu – 52%
7. KLASA 3 Technikum Budowlane – 46%

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY.

Tabela wyników [pobierz]

 

Tekst: Agnieszka Biega