O tym warto wiedzieć!

W jaki sposób szukać bezpiecznej pracy za granicą? Jakie zagrożenia czyhają na osoby planujące migrację zarobkową i jak się przed nimi ustrzec? Świadomość społeczna w tym zakresie jest niewystarczająca, szczególnie wśród młodych ludzi, stąd też potrzeba szerokiej edukacji prowadzonej przez specjalistów związanych na co dzień z tą tematyką. Właśnie w tym celu zorganizowano tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”. 23 października br. trzyosobowe zespoły, w skład których wchodziły doradczynie zawodowe z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku oraz sierżant z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku odwiedziły cztery giżyckie szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, rozmawiając z młodzieżą na temat przestępczości transgranicznej, handlu ludźmi, sposobach werbowania ofiar i skutkach nieprzemyślanych decyzji o wyjeździe do pracy. Prowadzące spotkania podkreślały jak ważne jest upewnienie się, czy oferowana praca jest legalna, czy pośrednik oferujący zatrudnienie jest wiarygodny i czy pracodawca, który ma nas zatrudnić naprawdę istnieje. Przestrzegały również przed oddawaniem komukolwiek swoich dokumentów i telefonu, podpisywaniem niezrozumiałych umów i zerwaniem kontaktu z bliskimi w kraju. Przekazane rady uzmysłowiły młodym ludziom w jaki sposób należy przygotować się do wyjazdów nie tylko w celach zarobkowych. Omówione zasady bezpieczeństwa mają charakter uniwersalny i warto o nich pamiętać w każdej sytuacji.

Autor tekstu: Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK Giżycko

W spotkaniach ze specjalistami OHP, PUP i KPP w Giżycku wzięło udział łącznie 187 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, II LO, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych w Giżycku


Doradca zawodowy MCK zachęcał uczestników OHP do zapoznania się z serwisem EURES, którego celem jest pomoc poszukującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy.