Obchody 50-lecia szkoły medycznej w Giżycku

22 października 2012 r. obchodzono 50-lecie szkoły medycznej w Giżycku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu i administracji, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz chorych i niepełnosprawnych, a także przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej, służb ratowniczych. Szczególnie serdecznie witano byłych pracowników szkoły – dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, którzy zechcieli zaszczycić swoją obecnością tę uroczystość. W części oficjalnej przedstawiono historię szkoły od roku 1962, z zaznaczeniem szczególnie ważnych momentów w jej dziejach oraz dorobek poszczególnych placówek: Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarskich, Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, Medycznego Studium Zawodowego i obecnie funkcjonującej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej. 

Przedstawicielom instytucji współpracujących ze szkołą oraz osobom z nią związanym wręczono okolicznościowe statuetki, a na ręce dyrektora Cezarego Piórkowskiego złożono życzenia na dalsze lata owocnej pracy. W tym szczególnym dla szkoły dniu odbyło się także wręczenie indeksów uczniom klas pierwszych. Następnie zaproszeni goście mogli zajrzeć do kronik szkolnych, obejrzeć ekspozycję poświęconą 50-leciu szkoły.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Policealna im. H. Chrzanowskiej w Giżycku