* Obchody Dnia Różowej Wstążeczki

 

 

OBCHODY DNIA RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI

pod patronatem Pani Burmistrz Jolanty Piotrowskiej, Pani Dyrektor GCK Doroty Łabuz
i  Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży Katarzyny Karolskiej

odbywać się będą w dniu 19 października 2013 r. o godz. 17:00
w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku, ul. Konarskiego 8

pod hasłem „Kocham Cię życie – więc dbam o zdrowie”.

 

Szczegółowy plan imprezy:

16: 30 – Profesjonalny, bezpłatny pomiar glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

17:00 – Oficjalne otwarcie i powitanie gości przez przedstawicielkę Zarządu Giżyckiego Stowarzyszenia „Amazonek”.

17:10 – Wystąpienie Pani Burmistrz Miasta i Pana Starosty Powiatu.

17:20 – Prelekcja lekarz specjalisty onkologa – Agnieszki Małek na temat profilaktyki raka piersi.

17:50 – Przerwa – zapraszamy do bufetu.

18:10 – Recital  Chóru ,,Cantabile”- GCK w Giżycku.

18:25 – Występ zespołu tańca towarzyskiego ,,Czar par”.

18:40 – Występ formacji teatralnej ,,Na luzie”.

18:55 –  Zakończenie imprezy – podziękowanie patronom medialnym, wykonawcom i gościom.

Serdecznie zapraszamy !

 

W imieniu Zarządu
Prezes Irena Lichacz

Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Dąbrowskiego 15
11-500 Giżycko