Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w I LO

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku wraz I Liceum Ogólnokształcącym zorganizowała akcję w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2011. Impreza odbyła się 17 listopada 2011 r. w auli I LO, działaniami objęła uczniów oraz personel całej szkoły i została rozpoczęta przemową Dyrektora Szkoły Pani Iwony Rosa.

Podczas akcji młodzież mogła zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat szkodliwości palenia na stoiskach przygotowanych w auli, a także obejrzeć Fantom (wypożyczony z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie) a wraz z nim skutki palenia tytoniu na wybranych narządach ludzkich.

Dużą popularnością cieszyły się również punkty pomiaru ciśnienia tętniczego i tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badaniom poddało się około 50 osób.
Młodzież miała okazje wysłuchać krótkiej prelekcji wygłoszonej przez jedną z uczennic a także wykładu przygotowanego przez Pastora Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zakończonego projekcją filmu „Nikotyna legalny narkotyk”.

W trakcie trwania imprezy wyświetlone zostały spoty tematycznie związane z akcją:
– „Papierosy pożerają Cię żywcem”
– „Papierosy pożerają żywcem Ciebie i Twoje dziecko”
– „Kodeks Zdrowego Życia”
– „Odświeżamy swoje miasta”
– „Miasta wolne od dymu”
– „Wyłącz palenie”

Zorganizowany został również Quiz „1 z 10” skierowany do uczniów szkoły, związany z tematem profilaktyki antytytoniowej, na który nagrody przekazała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

Uczestnicy imprezy mieli również okazję odwiedzić stoiska informacyjne tematycznie związane z takimi tematami jak:
– profilaktyka nowotworowa,
– profilaktyką HIV/AIDS a tu materiałami zachęcającymi do wykonywania testów na HIV,
– antybiotykoterapią.

Przygotowany został również stolik warzywno-owocowy, który cieszył się dużym powodzeniem.

Szczególne podziękowania za współpracę przy organizacji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2011 należą się pielęgniarce szkolnej Pani Wiesławie Jedut, która koordynuje działania profilaktyczne w szkole oraz uczennicom klasy I C: Hani Mikołajun, Uli Wiszowaty, Agacie Stasiewskiej i Joasi Kamińskiej.