Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Giżycku

3 maja br. odbyły się uroczystości patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z udziałem Senator RP Jolanty Piotrowskiej, Burmistrza Miasta Giżycko Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, Zastępcy Burmistrza Cezarego Piórkowskiego, Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego, Wicestarosty Giżyckiego Mateusza Sierońskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu w Giżycku Moniki Łępickiej-Gij, pocztów sztandarowych jednostek wojskowych, giżyckich instytucji, organizacji kombatanckich i społecznych, szkół, Związku Harcerstwa Polskiego oraz mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium św. Brunona a po mszy odbył się przemarsz na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego i symboliczne odsłonięcie pomnika Orła Białego.

 

Fot. gizycko.pl / M. Kulas-Szyrmer