Obiecujący literat w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

Uczennica klasy III z II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, obecnie już absolwentka, Paulina Pukin, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim organizowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem przewodnim konkursu było pytanie ,,Gdzie jest dzisiaj Bóg?”.

 

Paulina wymyśliła i napisała pracę w formie wywiadu z Karolem Wojtyłą. Jak mówi sama zainteresowana, pomysł na pracę był prosty, a zaczyna się tak: „Maturzystka nie potrafi poradzić sobie z pracą domową. Gdy bezradność osiąga apogeum, pojawia się Jan Paweł II, który nie tylko pomaga jej odrobić zadanie na lekcję języka ojczystego, ale również odnaleźć sens życia”.

– Cieszę się, że moja praca została uznana za tak interesującą, że zwyciężyłam. Dziękuję p. Ewie Jaworskiej, katechetce ze szkoły, za przekazanie informacji o konkursie, p. Janinie Ciepłej, polonistce, za sprawdzenie i drobne korekty w pracy oraz p. Adamowi  Kołodziejowi, wychowawcy, za otrzymane wsparcie.

 

Fot. II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku