Obierz kurs na karierę w Giżycku

WAMA_FOT.3Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży stanowi filar działalności Ochotniczych Hufców Pracy, świadczących szerokie i profesjonalne usługi rynku pracy na rzecz młodych ludzi w całym kraju.  Mając na szczególnej uwadze potrzeby lokalnej młodzieży, a także zainteresowanie jakim cieszyły się inicjatywy organizowane przez OHP na terenie powiatu giżyckiego w latach ubiegłych, Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku po raz kolejny zorganizowało przedsięwzięcie zmierzające do ułatwienia młodym ludziom procesu kształtowania kariery zawodowej, płynnego przejścia z roli ucznia w rolę pracownika i aktywnego wejścia na rynek pracy.

Targi Pracy i Edukacji pod hasłem „Obierz kurs na karierę” odbyły się 13 czerwca br. w sali konferencyjnej portu Ekomarina w Giżycku. Współorganizatorem imprezy był miejscowy Zespół Szkół Zawodowych oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wśród 24 wystawców z Giżycka, Ełku, Kętrzyna i Olsztyna znaleźli się pracodawcy, agencje i publiczne służby zatrudnienia, służby mundurowe, a także placówki edukacyjne i firmy szkoleniowe. Młodzi ludzie zamierzający wejść na rynek pracy mogli zapoznać się z kilkudziesięcioma ofertami pracy, praktyk oraz staży w kraju i za granicą. Osoby zainteresowane kontynuacją nauki bądź przekwalifikowaniem sprawdzały ofertę szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych. Młodzież wiążąca swoją przyszłość z formacjami mundurowymi miała okazję porozmawiać z oficerami służby więziennej, straży granicznej oraz pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień z Giżycka. Wystawcy przygotowali bardzo ciekawe stoiska, przy których można było skosztować lokalnych przetworów mlecznych, zrobić pamiątkowe zdjęcia w foto-budce lub rozwiązać multimedialne testy kariery. Eksperci służyli radami m.in. z zakresu pośrednictwa i prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Funduszy Europejskich, przedsiębiorczości społecznej i doradztwa zawodowego. W programie imprezy znalazły się także dwa seminaria prowadzone przez specjalistów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Giżycku.

W wydarzeniu wzięli udział młodzi mieszkańcy powiatu giżyckiego, nauczyciele, dyrektorzy szkół i powiatowych organów administracyjnych, a także przedstawiciele władz, które objęły giżyckie targi honorowym patronatem: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pani Ewa Kunda, Wicestarosta Giżycki – Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz  Burmistrz Miasta Giżycka  – Pan Wojciech Iwaszkiewicz.

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

 

Autor tekstu:
Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK Giżycko
Paulina Barczak – pośrednik pracy stażysta MCK Giżycko

Autor zdjęć:
Paulina Barczak – pośrednik pracy stażysta MCK Giżycko
Ewelina Więckowska-Miara – wychowawca HP w Giżycku