Obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia

27 lipca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na członka PRZ powołano panią Zofię Matyjasek, reprezentującą Radę Powiatu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Rada zapoznała się z analizą sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz podziałem Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 2011 roku. 

Ponadto PRZ zaopiniowała pozytywnie:

  1. wniosek dotyczący nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej w Giżycku im. Hanny Chrzanowskiej – „opiekun osoby starszej”,
  2. przeniesienie wolnych środków na refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Analiza sytuacji na runku pracy w Powiecie Giżyckim w I półroczu 2011 roku [pobierz]

Limit i zaangażowanie środków Funduszu Pracy w 2011 roku [pobierz]