* Obrady Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Wiejskiej Giżycko

 

 

Starosta Giżycki i Przewodnicząca Rady Powiatu wezmą udział w obradach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Wiejskiej Giżycko.

Tematem będą problemy związane z siecią wodociągowa, kanalizacyjną i drogami.