Ocena formalna ofert

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku.

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku, wpłynęło sześć ofert:
1. Oferta nr 1 – Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów
2. Oferta nr 2 – Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
3. Oferta nr 3 – Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
4. Oferta nr 4 – Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn
5. Oferta nr 5 – Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
6. Oferta nr 6 – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 

Z oceną formalną ofert można zapoznać się TUTAJ