Ocena formalna ofert

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku.

 

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku” wpłynęły dwie oferty:

  1. Oferta nr 1 Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn
  2. Oferta nr 2 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

Spełniają wymogi oceny formalnej następujące oferty:

  1. Oferta nr 1 Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn

 

OCENA FORMALNA OFERT [pobierz]