Ocena formalna ofert

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2021 roku.

 

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadania Zadanie publiczne zlecone organizacji pozarządowej, pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2021 roku wpłynęły cztery oferty:

  1. Oferta nr 1: Stowarzyszenie „Pactum”, ul. Kosynierów 13, 74-400 Dębno
  2. Oferta nr 2: Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
  3. Oferta nr 3: Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn
  4. Oferta nr 4: Stowarzyszenie Patria Nostra, ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn

 

Spełniają wymogi oceny formalnej następujące oferty:

  1. Oferta nr 3: Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn
  2. Oferta nr 4: Stowarzyszenie Patria Nostra, ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia  

 

Ostateczna ocena formalna

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

(tak/nie)

1 Stowarzyszenie „Pactum”, ul. Kosynierów 13, 74-400 Dębno Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2021 roku NIE NIE oferta nie oferuje poradnictwa obywatelskiego a tym samym nie realizuje zadania będącego przedmiotem konkursu. Oferta nie spełnia wymogów formalnych
2 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn NIE NIE Oferta nie wpłynęła w terminie Oferta nie  spełnia wymogów formalnych
3. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn

 

TAK NIE Oferta spełnia wymogi formalne
4. Stowarzyszenie Patria Nostra, ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn NIE TAK Brak podpisanego Statutu Podpisany Statut przesłano drogą elektroniczną dnia 23.11.2020 roku, w wersji papierowej przesłano dnia 24.11.2020 roku- Oferta

spełnia wymogi formalne.