Ocena formalna ofert

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2018 roku.

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2018 roku, wpłynęły dwie oferty:
1. Oferta nr 1 – Fundacji Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
2. Oferta nr 2 – Kancelarii Radcy Prawnego Dr Dawid Daniluk, ul. Gałczyńskiego 23 lok. 28, 10-089 Olsztyn

Z oceną formalną ofert można zapoznać się TUTAJ