Ochotnicy Naszej Gminy – granty dla OSP

Dnia 16 lutego 2023 r. od godz. 10:00 rozpocznie się nabór wniosków w konkursie grantowym Fundacji BGK pt. „Ochotnicy Naszej Gminy”. To nowy konkurs grantowy Fundacji, którego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.

Co chcemy osiągnąć?
Chcemy okazać wspracie finansowe jednostkom OSP, aby ułatwić im funkcjonowanie. Pragniemy pomóc w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśrod lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga! W II edycji Ochotnicy Naszej Gminy nie mogą wziąć udziału grantobiorcy z poprzedniej edycji.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do codziennych zadań jednostki, na przykład:

  • agregatów, ładowarek, przedłużaczy;
  • defibrylatorów, noszy, parawanów ochronnych;
  • mundurów, hełmów;
  • lamp, latarek, reflektorów, masztów, systemów oświetleniowych;
  • łańcuchów pił, pilarek, przecinarek, nożyc;
  • sprężarek, wentylatorów, detektorów;
  • pomp, motopomp, zestawów hydraulicznych, wałów przeciwpowodziowych;
  • poduszki wysokociśnieniowe z butlą i sterownikiem;
  • podpory do stabilizacji pojazdów
  • i podobne…

W II edycji programu wygra maksymalnie łącznie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

– 30 projektów na kwotę do  15 000,00 zł brutto
– 30 projektów na kwotę do  25 000,00 zł brutto

UWAGA! WNIOSEK DO ZŁOŻENIA W GENERATORZE BĘDZIE DOSTĘPNY W DNIU NABORU – 16 LUTEGO 2023r. od godz. 10:00.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/ochotnicy-naszej-gminy/

 

Źródło informacji: Fundacja BGK