Od 1 października dowód rejestracyjny i polisę OC możesz zostawić w domu

Od 1 października 2018r. kierowcy pojadą bez dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzone z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji zwalniają kierowców z tego obowiązku. Za brak w/w dokumentów nie zapłacimy już mandatu. Teraz, podczas kontroli drogowej uprawniony organ  sprawdzi dane pojazdu i jego dokumentów online w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Nowe rozwiązanie jest możliwe dzięki uruchomieniu, w listopadzie ubiegłego roku, zmodernizowanego systemu CEPiK2.0 w części dotyczącej Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Nowe przepisy niosą ze sobą wiele ułatwień. Do tej pory, w przypadku gdy pojazd nie spełniał odpowiednich wymagań, uprawniony organ kontroli ruchu drogowego (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna lub Żandarmeria Wojskowa) zatrzymywał dowód rejestracyjny fizycznie i przesyłał do starostwa, które ten dokument wydało. Tylko z tego konkretnego urzędu można było odebrać dokument.

Od 1 października będzie inaczej. Gdy pojazd nie spełnia wymagań m.in. w zakresie ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego nie został poddany badaniu technicznemu w terminie lub badanie przeprowadziła jednostka nieupoważniona, policjant lub funkcjonariusz innej służby odnotuje zatrzymanie elektroniczne dokumentu w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie. Dokument fizycznie nie zostanie zabrany, jednak informacja o zatrzymaniu będzie dostępna dla wszystkich organów posiadających dostęp do centralnego rejestru.

Zwrot zatrzymanego elektronicznie dokumentu będzie możliwy po usunięciu stwierdzonych usterek, a gdy jest to wymagane, również przeprowadzeniu badania technicznego. Zwrot elektroniczny będzie mogła odnotować dowolna jednostka, w ramach organu, który zatrzymał dokument. Oznacza to, że jeśli dokument zatrzymał policjant w Płocku, zwrócić go może dowolna jednostka w kraju np. policjant w Gdańsku. Informacja o zwrocie elektronicznym zostanie odnotowana w systemie. Zwrot może odnotować również starostwo, które dokument wydało.

Jedynie Stacje kontroli pojazdów (SKP) postępują zgodnie z dotychczasową procedurą. Oznacza to, że w przypadku, gdy podczas badania technicznego wystąpią przesłanki do zatrzymania dokumentu, jest on zatrzymywany przez SKP fizycznie i przesyłany do organu, który go wydał. To jedyna sytuacja, w której po zwrot dokumentu trzeba udać się jak dotychczas, czyli do konkretnego Starostwa

Należy pamiętać, że mandat nadal może otrzymać osoba, która nie okaże przy kontroli prawa jazdy lub innego dokumentu wymaganego obowiązującymi przepisami.

Dowód rejestracyjny nadal jest niezbędny podczas wykonywania badania technicznego a także przy wykonywaniu wszelkich czynności formalno-prawnych dotyczących pojazdu (np. przy sprzedaży pojazdu, odbiorze pojazdu z parkingu po jego odholowaniu przez straż miejską czy czynnościach wykonywanych przez Wydziały Komunikacji). Dokument rejestracyjny razem z polisą OC jest niezbędny również przy wyjeździe za granicę. Także obcokrajowcy, którzy wjeżdżają na terytorium Polski są obowiązani posiadać i okazywać podczas kontroli te dokumenty.

Nowy system CEPiK2.0 pozwala na udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów nie tylko dla organów administracji i uprawnionych służb, ale przede wszystkim dla obywateli i przedsiębiorców – za pomocą e-usług dostępnych on-line na portalu www.obywatel .gov.pl (w sekcji Kierowcy i Pojazdy).

W usłudze „Mój Pojazd” możemy sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące własnych pojazdów, również informację o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego i organie, który go zatrzymał. Można też sprawdzić ważność polisy i termin kolejnego badania technicznego.

Do tej pory w ramach programu CEPiK 2.0 uruchomiono również usługi „Bezpieczny Autobus”, „Historia Pojazdu”, „Sprawdź swoje punkty karne”.

 

Najczęściej zadawane pytania dot. jazdy bez dokumentów wraz z odpowiedziami [pobierz]