Od 15 lutego osoby towarzyszące znów mogą być obecne przy porodzie.

Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o. o.) informuje, że od 15 lutego osoby towarzyszące znów mogą być obecne przy porodzie:

Drodzy Przyszli Rodzice!

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa, że po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej, przywracamy możliwość obecności osoby towarzyszącej przy porodzie!
Oddział spełnia kryteria do bezpiecznego porodu z osobą towarzyszącą, ta jednak będzie musiała spełniać zalecenia podane w rozporządzeniu Rady Ministrów i stanowisku Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologii:

  • możliwość obecności osoby towarzyszącej dotyczy porodu fizjologicznego i obejmuje I-okres porodu, poród oraz 2 godziny po porodzie, w warunkach Traktu Porodowego,
  • wymagane jest od osoby towarzyszącej stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczki, rękawiczek i fartucha fizelinowego oraz poddanie się testowi antygenowemu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (środki ochrony osobistej i badanie testem antygenowym zapewnia Szpital),
  • ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu w towarzystwie bliskiej osoby podejmuje presonel Traktu Porodowego i jest ona uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu i Oddziale Ginekologii i Położnictwa.

Porody rodzinne są możliwe w szpitalu od 15.02.2021 r.

GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
Anita Karnacewicz