Od 27 lipca br. zaczynają obowiązywać zasady małego ruchu granicznego


Wprowadzenie małego ruchu granicznego było najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w województwie warmińsko – mazurskim, podkreślanym podczas niemal każdego przedsięwzięcia w regionie. Już od 27 lipca br. zaczynają obowiązywać zasady małego ruchu granicznego w przekraczaniu granicy polsko – rosyjskiej.

Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego mieszkańcy strefy przygranicznej powinni, aplikując o wydanie zezwolenia, przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania we wspomnianej strefie. Takie zaświadczenia będą mogli mieszkańcy uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Ponadto, przed wydaniem zezwolenia, dane wnioskodawcy będą sprawdzane w krajowych bazach danych i Systemie Informacyjnym Schengen pod kątem zastrzeżeń dotyczących przekraczania granic.

Na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl , w zakładce MRG udostępnione zostały materiały informacyjne, ulotki i plakaty.

ULOTKA INFORMACYJNA