Od 28 listopada – etap odpowiedzialności

Nowe zasady będą obowiązywały przez najbliższy miesiąc – od soboty 28 listopada do 27 grudnia.

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

 1. Przemieszczanie się:
  – dystans 1,5 m od innych osób;
  – ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Gastronomia – wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.
 3. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
 4. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 5. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
  – 50% liczby miejsc siedzących albo
  – 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 6. Kult religijny:
  – ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
  – obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
 7. Zgromadzenia i spotkania:
  – w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
  – imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
 8. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
 9. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Działalności zawieszone

 1. Wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.
 2. Hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.
 3. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line.
 4. Wesela, komunie i konsolacje
 5. Parki rozrywki
 6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 7. Dyskoteki i kluby nocne

Przywrócenie usług w galeriach handlowych z wyjątkiem sal zabaw

Od 28 listopada 2020 r. przewrócona zostanie możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw. W sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych będzie obowiązywał limit osób:

– 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2,

– 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.

Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora – od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00.

etap odpowiedzialności grafika etap odpowiedzialności grafika etap odpowiedzialności grafika